Teated

Tugiisik sünnitusel
12.11.2020

Alates 6. novembrist ei ole Hiiumaa haiglas tugiisikud sünnituse juurde lubatud. Püüan selgitada, miks selline otsus on haigla juhatuse poolt tehtud.

 

Tugiisiku sünnitusel viibimise piirangu põhjuseks on viiruse laialdane levik Hiiumaal ning sellest tulenevad piirangud haigla töös. Piirangu eesmärk on Hiiumaa haigla toimepidevuse säilitamine ning vajadus tõsta haigla ravivõimekust nakkusohtlike patsientide vastuvõtuks.

 

Terviseameti peadirektori otsusega peab Hiiumaa haigla hiljemalt 16.11.2020 kl 8.00 suurendama pandeemilise nakkuse raviks eraldatud spetsialiseeritud nakkusosakondade voodikohtade arvu 6 voodikohani (sh I-II astme intensiivravi) ning tagama nakkusohtlike patsientide raviks 1 eraldatud erakorralise meditsiini osakonna voodikoht ja 1 isolatsioonivõimekusega III astme intensiivravi voodikoht.

 

Arvestades momendil Hiiumaa epidemioloogilist olukorda ning seda, et haigla töötajatest 4 on SARS- CoV-2 positiivse testi vastusega isolatsioonis, oleme keelanud tugiisikutel sünnituse juures viibida. Üks positiivse vastuse andnud töötaja töötab ämmaemandana.

 

Terviseameti poolt 4. novembril 2020 välja antud dokumendis „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele COVID- 19 pandeemia tingimustes“ tabelis 2 on kirjeldatud patsientide ning nende saatjate või külastajate liikumine ja paigutamine sõltuvalt nakkusriskist. Haigla on tutvunud dokumendiga ning eilsel Põhja- Eesti Meditsiinistaabi koosolekul tõstatasime tugiisiku sünnitusel viibimise teema. Arkadi Popov ütles, et Hiiumaad tuleb momendil võtta kui kõrge riski piirkonda, arvestades just saarelisust ja haigla väiksus.

 

Kõrge riski puhul tugiisikute lubamisel sünnituse juurde on vaja negatiivset tervisedeklaratsiooni ja SARS- CoV-2 testimist, mida Hiiumaal kohapeal kahjuks teha ei saa.

 

Põhja- Eesti Meditsiinistaabi koosolekul otsustati, et arvestades Hiiumaa nakatumise kõrget riski, tohib tugiisik sünnituse juures viibida, kui tal on olemas negatiivne test 48 tundi enne sünnitust. Hiiumaa haigla tugiisikutele saatekirja testiks ei väljasta.

 

Hiiumaa haigla jälgib pidevalt olukorda ja Terviseameti juhiseid ning annab teada, kui patsientide külastamine ja tugiisikute viibimine sünnituse juures on taas võimalik.

 

 

Riina Tamm

Juhatuse liige