Teated

Muudatused Hiiumaa haigla töös alates 16. novembrist 2020.a
13.11.2020

Terviseameti peadirektori otsusega peab Hiiumaa haigla hiljemalt 16.11.2020 kl 8.00 suurendama pandeemilise nakkuse raviks eraldatud spetsialiseeritud nakkusosakondade voodikohtade arvu 6 voodikohani (sh I-II astme intensiivravi) ning tagama nakkusohtlike patsientide raviks 1 eraldatud erakorralise meditsiini osakonna voodikoht ja 1 isolatsioonivõimekusega III astme intensiivravi voodikoht.

 

Täiendava ravipindala ja personali eraldamiseks ümberprofileeritud osakondade moodustamisel toimub proportsionaalne plaanilise ravi mahu vähendamine või edasilükkamine.

 

Sellega seoses:

 

1. Plaanilist statsionaarset ravi (sh päevaravi, päevakirurgia, päevagünekoloogia) ei toimu. Toimub ainult erakorraline töö.

2. Polikliiniku vastuvõtud on ümber korraldatud. Info E- R telefonilt 462 2795.

3. Unimed Kliinikud OÜ Hiiumaa hambaravi töötab tavapärase ajagraafiku alusel. Ootealal on patsientidel kaitsemaski kandmine kohustuslik.

4. Rasedaid teenindatakse ning hemodialüüs töötab tavapärastel aegadel.

5. Taastusravi töö on ümber korraldatud. Info E-R telefonilt 462 2794.

6. Labor ja röntgen on avatud tavapärastel aegadel.

7. Covid analüüside (drive- in) võtmine toimub igal tööpäeval.

8. Covid positiivsete patsientide analüüside ja röntgenuuringute teostamine toimub esmaspäeval, kolmapäeval, reedel kl 13.10- 14.00. Covid positiivseid patsiente saadetakse perearstide poolt analüüsideks/uuringuteks ainult äärmisel vajadusel.

9. Alates 6. novembrist tugiisikuid sünnituse juurde ei lubata. Arvestades Hiiumaa nakatumise kõrget riski, tohib tugiisik sünnituse juures viibida, kui tal on olemas negatiivne test 48 tundi enne sünnitust. Hiiumaa haigla tugiisikutele saatekirja testiks ei väljasta.

10. Jätkuvalt kehtib haiglas külastuskeeld. Patsiendi seisundi kohta annab informatsiooni raviarst. Emotsionaalsetel põhjustel on patsientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga ja äärmisel vajadusel.

11. Patsientidele saab tuua pakke kokkuleppel osakonnaga.

12. Kõik ambulatoorsetele visiitidele/uuringutele/analüüsidele tulevad patsiendid on kohustatud haiglas kandma maski ning desinfitseerima käsi.

13. Haigla uks on lukus. Sisenemiseks vajutage uksekella. Esmane triaaž toimub haigla uksel.

14. Hiiumaa haigla jälgib pidevalt olukorda ja Terviseameti juhiseid ning annab teada, kui plaaniline statsionaarne töö, patsientide külastamine ja tugiisikute viibimine sünnituse juures on taas võimalik.

Riina Tamm
Juhatuse liige