Teated

19.04.2022

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65 aastasi naisi iga viie aasta järel ja rinnavähi sõeluuringule 50–69 aastasi naisi iga kahe aasta järel. Iga kahe aasta tagant kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 60-69 aastasi mehi ja naisi.

  • 2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.
  • 2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga: 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.
  • 2022. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised ja mehed sünniaastaga: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962.

Alates 2021. aastast tasub haigekassa nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringute eest.

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee e-post suunatud  igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile või rahvastikuregistrisse märgitud isiklik meiliaadress. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast on oluline kontrollida aadressi korrektsust rahvastikuregistris. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks uuringule oodatud isikuteni jõuda.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama. Kõik sihtrühma kuuluvad isikud leiavad kutse ehk saatekirja patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) sõeluuringuaasta algusest.

Alates 2022. aastast kehtib kutse sõeluuringule kalendriaasta lõpuni. Varasemalt oli võimalik sõeluuringul osaleda kuni järgmise kalendriaasta jaanuarikuu lõpuni.

Emakakaelavähi sõeluuringu esmasuuring on HPV-uuring (varasemalt PAP-uuring).

Lisainfo:
Eesti Haigekassa koduleht: www.haigekassa.ee/soeluuring
Sõeluuringuid koondav kampaanialeht: www.soeluuring.ee


09.11.2021

SA Hiiumaa Haigla juhatuse liikme Riina Tamme korraldus
nr. 8 01.11.2021.a.

Hiiumaa haigla töökorraldus alates 01. novembrist 2021.a.

1. Vastavalt Terviseameti peadirektori korraldusele peab Hiiumaa haigla tagama pandeemilise nakkuse raviks 4 üldvoodikohta ja 1 III astme intensiivravi voodikoha.

2. Seoses SARS-CoV-2 nakkusfooni kasvuga Eestis ning vajadusega tõhustada patsientide ning töötajate nakkusohutust kinnitan Hiiumaa haigla töökorralduse alates 18. oktoobrist 2021.a.:

2.1 kõikidele patsientidele ja haigla töötajatele kehtib kohustus kanda Hiiumaa haigla avalikel aladel (nt fuajee, koridorid, osakondade üldalad) meditsiinilist kaitsemaski,

2.2 haigla töötajad on kohustatud kandma meditsiinilist kaitsemaski/respiraatorit patsientidega kokkupuutel (nt EMO, ambulatoorsed vastuvõtud, statsionaarne ravi, taastusravi, radioloogia, labor),

2.3 kõik patsiendid on kohustatud kandma ambulatoorsetel vastuvõttudel meditsiinilist kaitsemaski,

2.4 kõik patsiendid, kes saabuvad vastuvõttudele ja protseduuridele, peavad olema terved ning neil ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik),

2.5 plaaniline ravi toimub,

2.6 statsionaarsele õendushooldusele plaanilisi patsiente (väljaspool haiglat) ei võeta,

2.7 plaanilised patsiendid, kes saabuvad haiglaravile protseduurideks ja operatsioonideks, mis nõuavad anesteesiat, TESTITAKSE 24 h enne hospitaliseerimist PCR testiga Covid- 19 suhtes (sõltumata vaktsineerimise staatusest),

2.8 plaanilised patsiendid, kes saabuvad päevaravile ja – kirurgia protseduuridele ja operatsioonidele, mis ei nõua anesteesiat, TESTITAKSE kiirtestiga Covid- 19 suhtes (sõltumata vaktsineerimise staatusest),

2.9 KÕIK ERAKORRALISED patsiendid, kes vajavad statsionaarset ravi, tuleb testida Covid- 19 suhtes kiirtestiga ja võtta ka kinnitav PCR test,

2.10 patsiendid, kes saabuvad endoskoopilisteks uuringuteks (gastroskoopia) EI TESTITA Covid- 19 suhtes. Uuringut teostaval personalil on kohustus kanda kõigile nõuetele vastavat IKV-d- kittel, respiraator, prillid,

2.11 patsiente, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 nakkuse läbi põdenud ja kellel on selle kohta kehtiv tõend EI TESTITA,

2.12 alates 29. oktoobrist 2021 kehtib haiglas patsientide KÜLASTUSKEELD. Külastamine toimub ainult emotsionaalsetel põhjustel ning kokkuleppel raviarsti või osakonna õega. Külastada saab korraga üks (1) inimene, külastusaeg max 30 minutit. Külastaja peab olema terve ning tal ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik)  ja kandma patsienti külastades meditsiinilist kaitsemaski. Külastajaid ei testita Covid- 19 suhtes,

2.13 sünnitajaid testitakse Covid- 19 suhtes kiirtestiga ja PCR testiga (sõltumata vaktsineerimise staatusest),

2.14 tugiisikud on sünnituse juurde lubatud. Sünnituse juures tohib viibida korraga üks (1) tugiisik. Tugiisik peab olema terve ning tal ei tohi olla viirushaigustele iseloomulikke tunnuseid (nohu, köha, palavik). Tugiisik peab sünnitusosakonna ruumides kandma meditsiinilist kaitsemaski. Tugiisikut testitakse Covid- 19 suhtes kiirtestiga.

2.15 kui sünnitaja ja tugiisik kasutavad perepalatit, siis on vajalik tugiisiku testimine PCR testiga (sõltumata vaktsineerimise staatusest).

2.16 sünnitaja külastamine EI OLE LUBATUD,

2.17 soovituslikult saabub patsient EMO ootealale üksi (v.a lapsed) ilma saatjateta. Saatja saab oodata haigla vestibüülis või autos/õues.

2.18 töötajaid (sõltumata vaktsineerimise staatusest), kes viibivad haigus- või hoolduslehel, testitakse tööle naasmisel Covid- 19 suhtes kiirtestiga,

2.19 haigla välisuks on avatud tööpäeviti 7.00- 16.00. Muul ajal on haigla välisuks lukus ning sisenemiseks tuleb helistada uksekella.

3. Töökorraldus kehtib alates 01. novembrist 2021.a. ja vaadatakse üle vastavalt vajadusele.

  

Riina Tamm
Juhatuse liige


29.10.2021

Seoses Hiiumaa haigla haiglasisese Covid- 19 nakkusega kehtib alates 29. oktoobrist 2021 haiglaravil viibivate patsientide KÜLASTUSKEELD.

Palume mõistvat suhtumist ning püsime terved!

Haigla juhatus


15.10.2021

SA Hiiumaa Haigla juhatuse liikme Riina Tamme korraldus

Hiiumaa haigla töökorraldus alates 18.oktoobrist 2021.a (nr. 7 18.10.2021.a)

1. Vastavalt Terviseameti peadirektori korraldusele peab Hiiumaa haigla tagama pandeemilise nakkuse raviks 4 üldvoodikohta ja 1 III astme intensiivravi voodikoha.

2. Seoses SARS-CoV-2 nakkusfooni kasvuga Eestis ning vajadusega tõhustada patsientide ning töötajate nakkusohutust kinnitan Hiiumaa haigla töökorralduse alates 18. oktoobrist 2021.a.: