Teated

01.12.2020

Hiiumaa haigla töökorraldus alates 1. detsembrist 2020.

 

1. Plaaniline statsionaarne (sh päevaravi/päevakirurgia/päevagünekoloogia) ravi alates 01.12.2020 toimub vähendatud mahus. Kõikidel plaanilisele ravile saabujatel vajalik Covid- 19 negatiivne test 48 tundi enne hospitaliseerimist.

 

2. Plaanilisi patsiente õendushooldusosakonda ei võeta.

 

3. Polikliiniku vastuvõtud toimuvad. Info E- R telefonilt 462 2795.

 

4. Unimed Kliinikud OÜ Hiiumaa hambaravi töötab tavapärase ajagraafiku alusel. Ootealal on patsientidel kaitsemaski kandmine kohustuslik.

 

5. Hemodialüüs töötab tavapärastel aegadel.

 

6. Taastusravi töö on ümber korraldatud. Info E-R telefonilt 462 2794.

 

7. Labor, röntgen ja sonograafia töötavad tavapäraselt.

 

8. Covid analüüside (drive- in) võtmine toimub igal tööpäeval.

 

9. Covid positiivsete patsientide analüüside ja röntgenuuringute teostamine toimub esmaspäeval, kolmapäeval, reedel kl 13.10- 14.00. Covid positiivseid patsiente saadetakse perearstide poolt analüüsideks/uuringuteks ainult äärmisel vajadusel.

 

10. Alates 1. detsembrist on tugiisikud sünnituse juurde lubatud. Sünnituse juures tohib viibida korraga ainult 1 tugiisik. Tugiisik on kohustatud sünnitusosakonnas kandma meditsiinilist kaitsemaski. Tugiisikule teostatakse haiglas Covid- 19 kiirtest.

 

11. Jätkuvalt kehtib haiglas külastuskeeld. Patsiendi seisundi kohta annab informatsiooni raviarst. Emotsionaalsetel põhjustel on patsientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga ja äärmisel vajadusel.

 

12. Patsientidele saab tuua pakke kokkuleppel osakonnaga.

 

13. Kõik ambulatoorsetele visiitidele/uuringutele/analüüsidele tulevad patsiendid on kohustatud haiglas kandma kaitsemaski ning desinfitseerima käsi.

 

14. Haigla uks on lukus. Sisenemiseks vajutage uksekella. Esmane triaaž toimub haigla uksel.

 

Riina Tamm

Juhatuse liige


13.11.2020

Terviseameti peadirektori otsusega peab Hiiumaa haigla hiljemalt 16.11.2020 kl 8.00 suurendama pandeemilise nakkuse raviks eraldatud spetsialiseeritud nakkusosakondade voodikohtade arvu 6 voodikohani (sh I-II astme intensiivravi) ning tagama nakkusohtlike patsientide raviks 1 eraldatud erakorralise meditsiini osakonna voodikoht ja 1 isolatsioonivõimekusega III astme intensiivravi voodikoht.

 

Täiendava ravipindala ja personali eraldamiseks ümberprofileeritud osakondade moodustamisel toimub proportsionaalne plaanilise ravi mahu vähendamine või edasilükkamine.

 

Sellega seoses:

 

1. Plaanilist statsionaarset ravi (sh päevaravi, päevakirurgia, päevagünekoloogia) ei toimu. Toimub ainult erakorraline töö.

2. Polikliiniku vastuvõtud on ümber korraldatud. Info E- R telefonilt 462 2795.

3. Unimed Kliinikud OÜ Hiiumaa hambaravi töötab tavapärase ajagraafiku alusel. Ootealal on patsientidel kaitsemaski kandmine kohustuslik.

4. Rasedaid teenindatakse ning hemodialüüs töötab tavapärastel aegadel.

5. Taastusravi töö on ümber korraldatud. Info E-R telefonilt 462 2794.

6. Labor ja röntgen on avatud tavapärastel aegadel.

7. Covid analüüside (drive- in) võtmine toimub igal tööpäeval.

8. Covid positiivsete patsientide analüüside ja röntgenuuringute teostamine toimub esmaspäeval, kolmapäeval, reedel kl 13.10- 14.00. Covid positiivseid patsiente saadetakse perearstide poolt analüüsideks/uuringuteks ainult äärmisel vajadusel.

9. Alates 6. novembrist tugiisikuid sünnituse juurde ei lubata. Arvestades Hiiumaa nakatumise kõrget riski, tohib tugiisik sünnituse juures viibida, kui tal on olemas negatiivne test 48 tundi enne sünnitust. Hiiumaa haigla tugiisikutele saatekirja testiks ei väljasta.

10. Jätkuvalt kehtib haiglas külastuskeeld. Patsiendi seisundi kohta annab informatsiooni raviarst. Emotsionaalsetel põhjustel on patsientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga ja äärmisel vajadusel.

11. Patsientidele saab tuua pakke kokkuleppel osakonnaga.

12. Kõik ambulatoorsetele visiitidele/uuringutele/analüüsidele tulevad patsiendid on kohustatud haiglas kandma maski ning desinfitseerima käsi.

13. Haigla uks on lukus. Sisenemiseks vajutage uksekella. Esmane triaaž toimub haigla uksel.

14. Hiiumaa haigla jälgib pidevalt olukorda ja Terviseameti juhiseid ning annab teada, kui plaaniline statsionaarne töö, patsientide külastamine ja tugiisikute viibimine sünnituse juures on taas võimalik.

Riina Tamm
Juhatuse liige


12.11.2020

Alates 6. novembrist ei ole Hiiumaa haiglas tugiisikud sünnituse juurde lubatud. Püüan selgitada, miks selline otsus on haigla juhatuse poolt tehtud...


08.11.2020

1. Alates 6. novembrist, ei ole tugiisikud sünnituse juurde lubatud.

2. Terves haiglas kehtib endiselt haiglaravil viibivate patsientide külastuskeeld.

3. Patsientidele saab tuua pakke kokkuleppel osakonnaga.

4. Kõik ambulatoorsetele visiitidele/uuringutele/analüüsidele tulevad patsiendid on kohustatud haiglas kandma maski ning desinfitseerima käsi.

5. Haigla uks on lukus. Sisenemiseks vajutage uksekella. Esmane triaaž toimub haigla uksel.

 

Külastuskeelu põhjuseks on Covid 19 ja teiste viirushaiguste laialdane levik.

Suhelge oma lähedastega telefoni teel. Patsiendi seisundi kohta annab informatsiooni raviarst. Emotsionaalsetel põhjustel on patsientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel osakonnaga ja äärmisel vajadusel.

Haigla jälgib pidevalt olukorda ning annab teada, kui patsientide külastamine on taas võimalik.

 

Riina Tamm
juhatuse liige


19.10.2020

NIPTIFY on kõige täpsem loote kromosoomhaiguste sõeluuring, mis määrab Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri sündroomi esinemise riski ja lisaks ka loote soo. Haigekassa kompenseerib NIPTIFY testi rasedatele, kellel on OSCAR testiga leitud kõrgenenud loote kromosoomhaiguse risk.