Liikumispuudega inimesele

Sissepääsude juures asuvad kaldteed.

Haiglas on lift II korrusele pääsemiseks.