Toetused

SA Hiiumaa Haigla investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse
Projekti eesmärgiks on uue varugeneraatori ja UPS-seadmete hankimine ja paigaldamine SA Hiiumaa Haigla peahoonesse ning paigaldamisega seonduvate ehitus- ja elektritööde teostamine.
Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekti algus ja lõpp: 01.02.2022 - 31.12.2023
Meede: 2014-2020.15.1 COVID-19 valmisoleku tagamine
Toetuse määr: 80 000 eurot


Hiiumaa haigla rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks
Projekti raames rekonstrueeritakse Hiiumaa haigla hooned ja luuakse Hiiumaa esmatasandi tervisekeskus, et tagada piirkonna elanikele kvaliteetsete ja mitmekülgsete tervishoiuteenuste kättesaadavus, toetades seeläbi inimeste tööhõives püsimist ja hõivesse naasmist.

Projekti algus ja lõpp: 11.05.2018 - 31.12.2023
Meede: 2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
Toetuse määr: 7 540 648,50 eurot.


SA Hiiumaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimine ja juurdeehitus
Projekti tulemusena rajatakse Hiiumaa haigla erakorralise meditsiini osakond, sh rekonstrueeritakse olemasolev hoone ja tehakse juurdeehitus.
Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekti algus ja lõpp: 01.02.2020 - 31.12.2023
Meede: 2014-2020.15.2 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine ja tervishoiu kriisideks valmisoleku tagamine
Toetuse määr: 4 125 787 eurot.

eulogo2