Pöördumine arsti vastuvõtule

Eriarsti vastuvõtt

Saatekirja olemasolu ei ole vajalik pöördumisel järgnevate eriarstide poole: günekoloog, nahaarst, silmaarst, trauma korral traumatoloog või kirurg.

Vastuvõtule on võimalik pöörduda järgmiste eriarstide juurde: sisearst, närviarst, südamearst, nina-kõrva-kurguarst, reumaarst, kirurg, uroloog, silmaarst, mao-sooltearst, naha-suguhaigustearst, naistearst, kopsuarst, lastearst, endokrinoloog.

Eriarstide vastuvõtuajad on välja toodud teenuse all eraldi.

Visiiditasu

SA Hiiumaa Haiglas kehtib ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu 5 eurot.

Visiiditasu ei võeta:

  • alla 2-aastastelt lastelt;
  • korduvvastuvõtul, st sama ravijuhu piirides teist korda visiiditasu ei võeta; 

krooniliste haigete puhul võetakse visiiditasu kord kvartalis;

  • haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
  • teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama ravijuhu piires;
  • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;
  • tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi korral;
  • tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse (nt sõidukijuhtide komisjon, relvaloa väljastamine jt tasulise hinnakirja teenused).

Lisainformatsiooni küsige raviarstilt või õelt.

Kui arsti vastuvõtule registreerinu ei ole teatanud oma mitteilmumisest vähemalt 24 tundi enne määratud visiidiaega, lisndub toimumata jäänud visiidi eest visiiditasu 5 eurot patsiendi järgneval pöördumisel arsti vastuvõtule või haiglaravile.